top of page

Termeni și Condiții

Acest website este deținut, administrat și operat de către GENUINE ADVERTISING S.R.L., cu sediul pe Calea Torontalului, km 6, Timișoara, Timiș, România, înregistrată la Registrul Comertului cu numărul …, cod unic de identificare RO10979543

Ce vă oferim prin intermediul website-ului?

Acest website este un loc de prezentare și informare despre servicii și produse oferite de către GENUINE ADVERTISING S.R.L. și alte firme din grup.

Reguli pentru vizitarea/utilizarea site-ului

Acest document pe care îl parcurgeți, intitulat ”Termeni și condiții”, împreună cu documentele „Politica de confidențialitate” și „Politica de cookies” (care sunt considerate ca făcând parte integrantă din „Termeni și condiții”) reprezintă regulile definite de noi și de legislația în vigoare, pe care vă rugăm să le citiți și să le acceptați pentru a putea vizita sau utiliza site-ul nostru.

Vizitarea și utilizarea site-ului se pot face numai prin citirea și acceptarea în totalitate a prezentului document ”Termeni și condiții”, împreună cu documentele „Politica de confidențialitate” și „Politica de cookies”. Dacă nu sunteți de acord cu condițiile de utilizare prezentate în oricare din aceste documente, puteți să vă exprimați acest dezacord părăsind pur-și- simplu site-ul, dar noi nu ne dorim acest lucru, așa că, pentru orice neclarități sau informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail office@genuineadv.ro.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza sau modifica acest document, fără o notificare prealabilă, veți putea vedea oricând conținutul complet și la zi a ”Termenilor și condițiilor” și a celorlalte documente, în secțiunea localizată în josul paginilor site-ului.
Calitatea de ”Vizitator” o au toți cei care accesează site-ul, indiferent cât de des și care doar parcurg diversele secțiuni cu informații, articole etc.
Calitatea de ”Utilizator” o dobândesc toți cei care accesează site-ul, indiferent cât de des, dar care și completează formulare de cerere de ofertă/contact, se abonează la newletter etc.

PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Conținutul acestui site este proprietatea GENUINE ADVERTISING S.R.L. (cu excepția secțiunilor unde este menționată expres sursa de proveniență) și este apărat de Legea dreptului de autor și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială, la nivel național și internațional. Folosirea fără acordul scris al GENUINE ADVERTISING S.R.L. a oricăror elemente de conținut se pedepsește
conform legilor în vigoare.

LIMITE DE RESPONSABILITATE

Diverse informații (ex. serviciile, produsele prețurile sau alte informații prezentate pe site) au caracter informativ, ele pot suferi modificări, de aceea pentru o informare exactă și la zi, în momentul în care aveți nevoie, vă rugăm să sunați la numerele de telefon afișate pe site, iar personalul de la recepție vă va oferi informația de care aveți nevoie, la zi.


Link-urile către terțe pagini web înspre care se poate face trimitere de pe acest site sunt doar cu caracter informativ și sunt strict responsabilitatea terțelor părți care le dețin, atât sub aspectul politicii lor de prelucrare a datelor personale, cât și sub aspectul funcționării și a veridicității informațiilor conținute.

 

Conectarea și trimiterea către pagina de start a www.genuineadv.ro de pe alte site-uri, se face doar cu acordul nostru scris, motiv pentru care vă rugăm să ne contactați în prealabil.


Fiecare Utilizator răspunde pentru veridicitatea identității declarate, cât și a informațiior furnizate.


Persoanele care vor utiliza o adresa falsă de e-mail sau vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice sau în numele oricarei alte entități sunt direct responsabile, în conformitate cu legile în vigoare.

 

GENUINE ADVERTISING S.R.L. nu răspunde pentru evenimentele cauzate de fapte care nu sunt sub controlul său. Serviciul oferit de acest site nu oferă garanții pentru funcționarea permanentă a platformei online, funcționarea fără erori, viruși informatici sau acțiuni ce nu pot fi controlate de noi, dar vom întreprinde toate acțiunile necesare pentru a asigura condiții optime de funcționare și comunicare.

 

www.genuineadv.ro este găzduit pe serverele unei terțe companii, nu este în responsabilitatea GENUINE ADVERTISING S.R.L. nici un fel de disfuncționalitate a mijloacelor tehnice utilizate de către utilizatori survenită în cursul sau ulterior accesării acestui site, dar GENUINE ADVERTISING S.R.L. va depune toate diligențele pentru a asigura accesul și funcționalitatea site-ului. De asemenea, nu putem garanta că site-ul va funcționa continuu, fără întreruperi și erori din cauza conexiunii la Internet. În cazul în care există probleme în utilizarea site-ul nostru, vă rugăm să ne contactați prin  intermediul Formularului de Contact sau să ne scrieți la adresa de email: office@genuineadv.ro


Cei care viziteaza/utilizează site-ul pot face comentarii, pot să transmită sugestii, idei, întrebari sau alte informații, atâta timp cât conținutul acestora nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimator, nu tulbură în nici un fel viața privată a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu conține viruși, texte vizând campanii de promovare sau orice formă de spam. Din aceste motive, comentariile vor putea fi publicate pe site numai după aprobarea prealabilă a
administratorului.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform cerițelor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor) și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protectia vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, GENUINE ADVERTISING S.R.L. are obligația de a administra în conditii de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.


Prin intermediul website-ului colectăm următoarele tipuri de date, numai în scopurile descrise mai jos:

  • nume și prenume, număr de telefon, adresă de e-mail, localitate, vârstă sau alte informații pe care decideți d-voastră să le scrieți în secțiunea aferentă din formularele de cerere de ofertă sau de contact sau prin abonare la newsletter

Scopul colectării datelor dumneavoastră cu caracter personal este, în primul rând, acela de a vă putea oferi produsele și serviciile menționate pe site și de a comunica cu d-voastră în legătură cu acestea.


De asemenea, colectarea și stocarea datelor personale le mai folosim pentru următoarele scopuri, după caz:

  • pentru a vă trimite informații sau notificări legate de produsele/serviciile pe care le doriți

  • pentru a vă trimite newslettere cu informații despre teme sau evenimente care ar putea fi de interes, oferte, promoții sau alte acțiuni de marketing (oricând aveți posibilitatea de a vă dezabona și de a nu mai primi aceste e-mailuri)

  • pentru rapoarte și statistici interne, care să ne permită o îmbunătățire permanentă a serviciilor pe care vi le oferim

  • pentru soluționarea eventualelor reclamații.

Datele cu caracter personal colectate sunt destinate utilizării lor de către operator și pot fi comunicate numai destinatarilor care contribuie în mod direct la realizarea serviciilor noastre către clienții noștri. Exemple: departamentele specializate din cadrul GENUINE ADVERTISING S.R.L., companiile care au dezvoltat, găzduiesc și gestionează mentenanța website-ului, autorităților statului dacă sunt solicitate conform legii.

Operatorul și entitățile împuternicite de operator pentru prelucrarea datelor prezintă garanții tehnologice, fizice, administrative și procedurale, toate conform standardelor acceptate în domeniu, pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal prelucrate; vor preveni utilizarea sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal sau vor preveni încălcarea securității datelor cu caracter personal (incident de securitate), în conformitate cu instrucțiunile, politicile și legile aplicabile în ceea ce
privește societatea GENUINE ADVERTISING S.R.L..

Perioada în care se vor prelucra datele cu caracter personal:

  • datele se vor prelucra până la revocarea acordului sau cât timp este necesar în ceea ce privește scopurile descrise mai sus, plus perioada de arhivare a eventualelor înscrisurilor de operațiunile întreprinse. După ce expiră perioada indicată, datele cu caracter personal vor fi șterse permanent.

Dreptul de acces la datele cu caracter personal și dreptul de a retrage consimțământul pentru prelucrarea lor


Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de a solicita operatorului accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor. În măsura în care, pe durata prelucrării, veți furniza orice consimțământ legat de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, acolo unde este cerut și necesar, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul oricand, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate înainte de retragerea acestuia, aveți dreptul de a depune o plângere în fața autorității naționale de supraveghere, dreptul de a nu face obiectul unei decizii individuale bazate exclusiv pe prelucrarea automată, precum și dreptul de a vă adresa justitiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la GENUINE ADVERTISING S.R.L., Calea Torontalului, km. 6, Timișoara, Timiș, România, sau direct prin e-mail , la adresa contact@genuineadv.ro

Datele dumneavoastră vor fi utilizate numai în Romania și pe teritoriul Uniunii Europene. În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal include transferul în afara Uniunii Europene (UE), transferul se va baza pe clauze contractuale standard aprobate în UE, asigurând astfel un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal, conform celor impuse de legile aplicabile privind protecția datelor.


Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

Securitatea datelor personale


Pentru stocarea datelor cu caracter personal se folosesc serverele partenerilor noștri profesioniști în domeniu, care garantează prin contract respectarea tuturor condițiilor tehnice și de confidențialitate, conform legii. Toate echipamentele tehnice folosite pentru furnizarea serviciului sunt securizate și actualizate pentru a preîntampina intruziunile neautorizate.


Dacă ai nevoie de informații suplimentare privind drepturile tale și legislația privind protecția datelor cu caracter personal, poți contacta și Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la adresa: www.dataprotection.ro


GENUINE ADVERTISING S.R.L. nu încurajează sub nicio formă SPAM-ul. Orice utilizator/vizitator care ne-a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul, poate opta oricand pentru ștergerea acesteia din baza noastră de date, solicitând acest lucru la adresa de e-mail office@genuineadv.ro, iar noi vom opera imediat această solicitare.


Completând datele în formularul de ofertă sau în cel de contact, înainte de a trimite formularele îți dai acordul expres și neechivoc asupra tuturor mențiunilor din ”Termeni și condiții”, „Politica de confidențialitate” și „Politica de cookies” prevăzute în aceste documente, pentru stocarea și prelucrarea datelor oferite de tine, în scopurile menționate mai sus.


Vă mulțumim!

bottom of page